برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

c (1729)

بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی والدین با پرخاشگري و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1393 چکیده هدف : در پژوهش حاضر ، هدف ، بررسی رابطه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1727)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسسه آموزش عالي سوره دانشگاه سوره دانشكده ارتباطات پايان‌نامه تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد تبليغ و ارتباطات فرهنگي عنوان پايان‌نامه نظري: بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1726)

بنام خداوند بخشنده مهربان الف دانشگاه آزاد تهران شرق (قیام دشت ) پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی(M.A) عنوان: بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1725)

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران شرق دانشكده علوم انسانی گروه علوم ارتباطات اجتماعی پايان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد رشته : علوم ارتباطات اجتماعی گرايش: علوم ارتباطات اجتماعی عنوان: بررسی رابطه استفاده از برنامه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1724)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم اجتماعی ،گروه ارتباطات پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA) گرایش : پژوهش در ارتباطات عنوان : بررسي جايگاه عقلانيت ارتباطي در گسترش حوزه عمومي از ديد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1723)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: پژوهش علوم اجتماعی عنوان: بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1722)

دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعي (M.A) گرایش پژوهشگری عنوان: بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر استاد راهنما: دکتر صمد رسول‌زاده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1721)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعي (M.A) گرایش: پژوهشگري عنوان: بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی). استاد راهنما: دكتر سیّد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1720)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره پایان نامة تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه هارولد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1719)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A ) بررسي تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی (مطالعه مقایسه ای ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1718)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش تحقیق و پژوهش عنوان: بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1717)

معاونت پژوهش و فن آوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت ادامه مطلب…